VÅRA 5 VARFÖR

The Mind Lab hjälper organisationer att skapa ett hållbart och hälsosamt arbetsliv genom fokus på mental hälsa och psykologisk flexibilitet. Klyshigt? Kanske. Genomförbart? Absolut!

Våra 5 VARFÖR

1. För vi vill bidra till att bryta den rådande utvecklingen av ökad psykisk ohälsa i samhället generellt men i arbetslivet specifikt. Bara mellan åren 2014-2018 ökade chefers sjukfrånvaro med hela 50% (enligt statistik från Previa Företagshälsa). Arbetslivet har blivit gränslöst och samtidigt som gränsen mellan arbete och fritid suddas ut, blir kraven på flexibilitet och resultat högre i en snabbföränderlig värld. Vi är effektivare i digitaliseringens era, men vi jobbar inte mindre för det.

2. För vi ser att konsekvenserna av psykisk ohälsa är omfattande ur ekonomiska aspekter för individ, organisation och samhälle. Konsekvenserna är inte bara kopplade till den enskilda individens lidande utan även till negativ påverkan på arbetskraften. Men framförallt för att det är ovärdigt i ett modernt samhälle under 2000-talet att behöva bli sjuk av sitt arbete. Mycket i livet kan orsaka psykisk ohälsa, vårt arbete ska inte vara ett av dem.

3. För vi tror att med dagens och framtidens samhällsutmaningar och ett snabbföränderligt arbetsliv, utgör den mentala hälsan och psykisk flexibilitet en grundläggande nyckel till människans förmåga att må bra, frodas, utvecklas, prestera, vara kreativa, känna glädje och meningsfullhet.

4. För att vårt sinne och våra tankar har en otroligt stark kraft. Rätt fokuserad kan denna kraft nyttjas på ett sätt som gör människan mer förmögen att förhålla sig till utmaningar samt att känna större tillfredsställelse i livet. Genom regelbunden Mindfulnessträning kan vi fysiskt förändra både specifika delar av hjärnan och dess nervbanor.

5. Vi vill bidra till en bättre värld, en människa i taget. Genom att förändra människors inre värld kan vi förändra den yttre världen.