Mindfulness på arbetsplatsen

Mindfulness för organisationer

Mental styrka och välmående genom träning i Mindfulness/Medveten närvaro.

I en föränderlig värld med ett arbetsliv som präglas av hög takt och ständiga krav, är den mentala hälsan avgörande för att kunna hitta balans i vardagen och odla en produktiv personalstyrka som orkar leverera och vara fortsatt kreativ. Flera studier runtom i världen visar att Mindfulness-träning hjälper människor att hantera stress och stärka sin anpassningsförmåga vid trauma, tragedier och hot d.v.s. ökar den psykologiska flexibiliteten. Regelbunden övning kan öka de anställdas engagemang, fokus och samarbetsförmåga i arbetet. Studier visar även att kreativiteten och innovationsförmågan påverkas positivt av regelbunden Mindfulness. Mindfulness Baserad Stressreduktion (MBSR) har vetenskaplig grund.

Mindfulnessträningen består av: Andningsövningar, Guidade meditationer, Kroppsscanningar, Övningar för ökad självmedkänsla och empati.

The Mind Lab erbjuder Onlinesessioner inom MBSR till arbetsplatser som:

  • Präglas av mentalt påfrestande arbete & högt tempo där risker för psykisk ohälsa är höga
  • Vill öka sin attraktionskraft som Arbetsgivare genom att erbjuda friskvårds-satsningar till personalen och arbeta aktivt med hälsofrämjande insatser så att medarbetarna kan vidmakthålla sin hälsa.
  • Vill bygga psykologisk trygghet i sin organisation där öppenhet och emotionell intelligens frodas
  • Vill arbeta förebyggande i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om psykosocial hälsa i arbetslivet och systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Vill stärka medarbetarnas psykiska flexibilitet & därmed stärka deras möjligheter att uppfylla sina egna & organisationens mål
Välj mellan:

PROVA-PÅ session 30min Online: Hör av dig om ditt företag är nyfikna att PROVA-PÅ en Mindfulness session Online. 
PRIS: Kostnadsfri! (Ett tillfälle per organisation)

8 veckors Kurs paketet: innebär i praktiken att ditt företag har 1h sammanhängande träning per vecka (fast eller flexibel tid) under 8 veckor. Medarbetarna kopplar upp sig digital via TEAMS och blir guidade i medveten närvaro.  Sessionerna varvar praktisk övning med teoretiska avsnitt och reflektions tid utifrån en förutbestämd kursplan. Max 15 deltagare per paket och samma medarbetare deltager för att kunna ta till sig kursen. 
Pris: Enligt offert

Abonnemang: innebär i praktiken att ditt företag löpande har möjlighet att nyttja 30min sammanhängande träning per vecka (fast eller flexibel tid) som debiteras till fast månadspris.  Medarbetarna kopplar upp sig till en digital plattform och blir guidade i medveten närvaro. Sessionerna består endast av praktisk övning. Max 15 deltagare per träningstillfälle och medarbetarna kan variera från gång till gång. 
Pris: Enligt offert

Föreläsning: vill ni ha en föreläsning om Mindfulness, dess effekter och prova på en övning under en konferens, APT eller annat företagsevent? Hör av dig så ordnar vi detta antingen fysiskt eller Online utifrån era önskemål!
Pris: Enligt offert