Konsulttjänster HR/Chefsstöd

Konsulttjänster HR/Chefsstöd

Professionellt stöd när du behöver förstärkning i din HR organisation.

Att anställa en resurs är inte alltid den mest effektiva lösningen. Om du bara behöver tillfällig förstärkning p.g.a personalbortfall, vill kapa arbetstoppar, vill plocka in ersättare under semesterperioder eller behöver hjälp inom ett specifikt kompetensområde, kan The Mind Lab hjälpa till!

The Mind Lab erbjuder Konsultstöd inom följande områden:

Psykosocial Arbetsmiljö & Rehabilitering

 • Ta fram/Utveckla arbetsmiljöplan
 • Stöd vid rehabärenden som rör dold psykisk ohälsa (alkohol/droger, stress, spelmissbruk)
 • Konsultstöd vid frågor rörande psykosocial arbetsmiljö & SAM

Ledarutveckling & Chefsstöd

 • Stöd vid utveckling av interna ledarskapsprogram
 • Coaching för enskilda chefer vad gäller måluppfyllnad/ta fram arbetsprocesser
 • Interimschefs-tjänster
 • Hjälp inför svåra samtal

HR administration

 • All administration kopplad till HR frågor
 • Friskvård & Hälsofrågor
 • Analys & insatser för att minska sjukfrånvaro & identifiera friskfaktorer
 • Ta fram friskvårdsaktiviteter & Mindfulnessträning i grupp
Pris: Enligt offert beroende på uppdragets längd och karaktär