Coaching

Coaching

Professionell Coaching med fokus på unga och nya chefer.

cottonbro by pexels

Att rollen som chef många gånger är ensam, kan alla som varit chef instämma i. Det är trots allt du som står där med de slutgiltiga besluten och ansvaret. Det blåser hårt på toppen sägs det.

Ibland är kraven på hur en chef ska vara rena fantasibilder. Det är lättare att hitta en rosa enhörning i skogen. Vi glömmer att bakom varje chef finns en människa, av kött och blod. En person som också känner känslor som oro, ångest, rädsla och som faktiskt inte alltid vet bäst. Bakom fasaden finns en människa som också är en medarbetare, och som behöver stöd i sin roll.

I en ledarroll, speciellt som ung och ny chef är det viktigt att få rätt stöttning från starten. De flesta som är unga chefer eller nya i rollen uppvisar hög ambition och energi. Men dessa egenskaper kan snabbt slå över till stressproblematik, ångest, oro och i värsta fall utmattning. Som ung/ny chef vill man gärna inte göra fel, man vill visa att man duger, att man jobbar hårt och gjort sig förtjänt av rollen. Man kanske drar sig från att be om hjälp för att inte framstå som inkompetent eller bli upptäckt att man bara är en ”bluff”. Dessa faktorer i kombination med att man inte hunnit bygga upp ett stöttande nätverk av seniora chefer, kan leda till ett osunt ledarskap och stress.

Som ledare för en junior chef är det inte alltid lätt att finnas tillgänglig i vardagen när behoven är som störst. Hur imponerande din HR avdelning än är (om du ens har en) så kan ingen mall eller rutin hjälpa chefer med ledarskapets tuffaste utmaningar.

The Mind Lab erbjuder

Trovärdighet & Identifikation

En coach med flera år av egen Chefserfarenhet i ung ålder, av egen arbetsrelaterad psykisk ohälsa & kunskaper i hur du stärker din psykologiska flexibilitet som ny i ledarrollen. Du får ett utomstående och opartiskt stöd där du får prata öppet och ventilera under sekretess

Fokus på Din utvecklingsplan

En Coach som fokuserar på dina individuella behov i relation till den utvecklingsplan som finns för dig i organisationen. Du får inget one-size-fits-all koncept utan ett individuellt anpassat coachingupplägg. Vi jobbar lugnt & systematiskt med små steg för att nå hållbar framgång.

Närhet & Digitalt Pepp!

En Coach som finns tillgänglig i din vardag under en regelbunden period. Du blir uppföljd & peppad digitialt mellan samtalen. Coaching är en process som behöver få växa organiskt. Då skapas förutsättningar för hållbara resultat även när Coachen har lämnat.

*Individuell Chefscoaching: Din medarbetare får ett 75min coachingsamtal varannan vecka i minst 6månader. På så sätt skapas ett regelbundet samspel i vardagen där vi faktiskt jobbar med de verkliga vardagsproblemen som uppstår och använder dessa som träning för att bygga psykologisk flexibilitet och självledarskap. Mellan coachingträffarna följs medarbetaren upp genom digitalt pepp!
Samarbetet kan givetvis löpa vidare längre än 6mån om behovet kvarstår.
Pris: Enligt offert.