Hjälper människor & organisationer att bygga psykologisk flexibilitet och mental hälsa.

The Mind Lab jobbar med din viktigaste resurs: Din mentala hälsa.

Mindfulness privatpersoner

Genom regelbunden träning i medveten närvaro kan du stärka din psykologiska flexibilitet och klara av livets utmaningar på ett sundare sätt. The Mind Lab har kurser i Mindefulness Baserad Stress Reduktion (MBSR) som har är evidensbaserad och används bl.a. inom vård, skola och i ledarskapsutbildningar.

Karolina Grabowska at Pexels
Prasanth Inturi at Pexels

Mindfulness på arbetsplatsen

Genom Mindfulnessträning i grupp kan din organisation bygga psykologisk flexibilitet, förebygga ohälsa och främja mental hälsa bland medarbetarna. I ett samhälle där psykisk ohälsa ökar och där konsekvenserna är kostsamma både för individ och företag är det viktigt att investera rätt.

Konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet

Vi har kompetens och kunskap inom arbetsmiljöområdet med specialisering på förebyggande- och hälsofrämjande arbete. Genom våra konsulttjänster kan du få hjälp att ta fram en hälsostrategi för din organisation som tar avstamp i aktuell arbetsmiljöforskning.

Pixabay at Pexels

Coaching

Genom professionell coaching kan din organisation få stöd att utveckla unga och nya chefer i sitt ledarskap. Rollen som chef är utmanande och därför är det viktigt att få rätt stöd från start för att kunna utveckla ett hållbart och sunt ledarskap.

cottonbro at Pexels